Menu strony

Promocja RPO Województwa Śląskiego
Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. Pełnienie funkcji kierownika projektu/Inspektora nadzoru nad realizacją zadania Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk PDF Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Gębala   
piątek, 18 czerwca 2010 00:00

I N F O R M A C J  A

o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: pełnienie funkcji Kierownika projektu/Inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk, informujemy, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Poprawiony: poniedziałek, 28 marca 2011 12:37
Więcej…
 
Powiadomienie o zmianie treści SIWZ dla zadania Pełnienie funkcji Kierownika projektu/Inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasy narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk PDF Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Gębala   
wtorek, 01 czerwca 2010 00:00

P O W I A D O M I E N I E

o zmianach  SIWZ

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Pełnienie funkcji Kierownika projektu/Inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk, dokonuje zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poprawiony: poniedziałek, 28 marca 2011 11:04
Więcej…
 
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Pełnienie funkcji Kierownika projektu/Inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasy narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk PDF Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Gębala   
poniedziałek, 24 maja 2010 00:00

O G Ł O S Z E N I E

Miasto Szczyrk, 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4, 
tel. (33) 82 950 00, fax. 81-78-763
REGON  000525286 NIP 937-16-53-267
województwo: śląskie, powiat- Bielsko-Biała, 
internet: www.um.szczyrk.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na: Pełnienie funkcji kierownika projektu/Inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasy narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk.

Poprawiony: poniedziałek, 28 marca 2011 11:02
Więcej…
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Pełnienie funkcji Kierownika projektu/Inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasy narciarstwa biegowego) w mieście Szczyrk PDF Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Gębala   
piątek, 21 maja 2010 00:00

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na:

Pełnienie funkcji Kierownika projektu/Inspektora nadzoru na realizacją zadania pn. Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk,

z powodu: brak ważnej oferty lub wniosku.

Poprawiony: poniedziałek, 28 marca 2011 11:43
Więcej…
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Budowę Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasy narciarstwa biegowego) w mieście Szczyrk PDF Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Gębala   
wtorek, 18 maja 2010 00:00

I N F O R M A C J  A

o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasy narciarstwa biegowego) w mieście Szczyrk, informujemy, iż dokonano wybory najkorzystniejszej oferty.

Poprawiony: poniedziałek, 28 marca 2011 12:37
Więcej…
 
« pierwszapoprzednia123następnaostatnia »

Strona 1 z 3