Menu strony

Promocja RPO Województwa Śląskiego
Ochotniczo na straży bezpieczeństwa
Podsumowanie projektu „Ochotniczo na straży bezpieczeństwa” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Wolicki   
poniedziałek, 28 marca 2011 07:18

Ochotnicza Straż Pożarna w Szczyrku w partnerstwie z Miastem Szczyrkiem od 1 kwietnia do 30 września 2010 r. realizowała projekt  pn. „Ochotniczo na straży bezpieczeństwa” w ramach PO KL Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” działanie 7.3: „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W działaniach projektowych wzięło udział 131 mieszkańców Szczyrku, zrealizowano 156 godzin zajęć szkoleniowych:

  • W czerwcu i we wrześniu przeprowadzono szkolenie dla 83 uczniów szczyrkowskich gimnazjów.
  • Z kursu pierwszej pomocy skorzystali pracownicy Urzędu Miasta, Przedsiębiorstwa Komunalnego i placówek oświatowych (33 osoby).
  • 11 września 15 członków OSP ( w tym 3 Kobiety) po 66 godzinnym kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w pierwszym terminie, z wysokim wynikiem zdało egzaminem państwowy uzyskując tytuł Ratownika.
  • Dla mieszkańców miasta dwukrotnie odbyły się dwa pokazy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Jesteśmy przekonani, że dzięki nabytej przez uczestników projektu wiedzy i praktycznym umiejętnościom udzielania pierwszej pomocy wzrosło poczucie bezpieczeństwa samych strażaków, biorących udział w akcjach ratowniczych jak i mieszkańców Szczyrku – potencjalnych poszkodowanych w trakcie różnych zdarzeń.

Wszystkie kursy i szkolenia były bezpłatne, ponieważ zostały dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. OSP w Szczyrku pozyskała na nie kwotę 50 000,00 zł. W ramach projektu zakupiono profesjonalną apteczkę PSP R1 i Fantom za kwotę 7 500,00 zł. Sprzęt ten będzie wykorzystywany w trakcie akcji ratowniczych.

Dzięki dobrej współpracy z Miastem Szczyrkiem i szkołami szczyrkowskimi możliwa była wspólna integracja na rzecz podniesienia bezpieczeństwa w Szczyrku.

OSP w Szczyrku dziękuje również firmie szkoleniowej, Przedsiębiorstwu Usługowo – Handlowemu NONA, która w profesjonalny i bardzo rzetelny sposób przeprowadziła wszystkie kursy i szkolenia.

Koordynator projektu
Barbara Kuzdrowska

Poprawiony: poniedziałek, 28 marca 2011 07:22