Menu strony

Promocja RPO Województwa Śląskiego
Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru w Szczyrku
"Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru wraz z parkingiem oraz budowa widowni amfiteatru w Mieście Szczyrk" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Gębala   
piątek, 25 marca 2011 12:43

Amfiteatr w Szczyrku jest głównym miejscem, gdzie organizowane są imprezy kulturalne, rozrywkowe i sportowe. By zapewnić miastu możliwość utrzymania swojej dotychczasowej pozycji jak i rozwoju, w coraz bardziej konkurencyjnym sektorze turystycznym, konieczne jest podjęcie działań nakierowanych na zagospodarowanie terenu wokół tego obiektu, celem przekształcenia go w centrum kulturalno-rozrywkowe miasta.

Szansę na realizację tego zamierzenia daje Projekt Kluczowy „Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego” RPO WSL 2007-2013, w ramach którego władze Miasta Szczyrk podjęły się realizacji projektu pt. „Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru wraz z parkingiem oraz budowa widowni amfiteatru w Mieście Szczyrk”. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2011-2012.

Projekt ten zakłada kompleksową modernizację terenu otaczającego amfiteatr w Szczyrku. Podstawowym założeniem jest przekształcenie tego terenu pod względem funkcjonalno-estetycznym. Zgodnie z zaplanowanymi działaniami modernizacja ta polegać będzie m.in. na przebudowie nawierzchni, wykonaniu sieci wodno-kanalizacyjnej koniecznej dla wyposażenia zaplecza dla publiczności w toalety oraz bieżącą wodę, budowie ogrodzenia i urządzeniu zieleni, przygotowaniu miejsca pod stoiska promocyjne, modernizacji parkingu przy obiekcie oraz budowie widowni. Przeprowadzony zostanie także remont budynku gospodarczego zlokalizowanego przy parkingu.

Teren wokół budynku amfiteatru i widowni będzie stanowił przestrzeń otwartą o funkcji ekspozycyjnej, rekreacyjnej i komunikacyjnej. Na całym terenie zostaną umieszczone ławki i kosze na śmieci. Teren zostanie uzbrojony w niezbędne media: energię elektryczną, wodę, kanalizację sanitarną i deszczową. Na obszarze wokół amfiteatru przewidziano także miejsca na stoiska wystawiennicze, do których zostaną doprowadzone niezbędne media. Zachodnia część placu zostanie zagospodarowana jako teren zielony.

Cały teren zostanie oświetlony za pomocą lamp stojących, kinkietów, oświetlenia liniowego w posadzce oraz wysokich lamp-reflektorów.

Widownia na ok. 900 miejsc będzie się składać z trzech sektorów, ustawionych osiowo względem sceny, by bezpośrednio nawiązywać do niej kształtem. Każdy sektor widowni wyposażony będzie w dwa biegi schodów. Pod sektorami zaprojektowane zostały pomieszczenia mieszczące m. in. szatnie wraz z zapleczem socjalnym dla artystów (sektory boczne), toalety dla widzów, pomieszczenie dla pierwszej pomocy oraz dodatkowe dla obsługi technicznej (sektor środkowy).

Na tylnych ścianach widowni zaprojektowano żelbetowe donice, w których zostaną posadzone drzewa mające pełnić funkcję wygłuszającą oraz miejsce na telebim dla publiczności pozostającej na placu poza widownią amfiteatru.

Plac parkingowy zostanie zmodernizowany na funkcjonalny parking z 60 miejscami postojowymi, w tym 3 miejscami dla osób niepełnosprawnych. Parking obsługiwany będzie przez istniejący wjazd od ul. Wypoczynkowej.

Budynek gospodarczy, który będzie służył jako zaplecze magazynowe amfiteatru, zostanie podzielony na cztery części. Poprzez zmianę konstrukcji dachu i wysokości, budynek uzyska odpowiednie proporcje i walory estetyczne.

Całkowite szacunkowe nakłady na realizację projektu wynoszą ok. 8,7 mln zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w wysokości 83,24% kosztów kwalifikowanych. Pozostałe wydatki finansowane są z budżetu Miasta Szczyrk.

 

Poniżej prezentujemy wizualizację projektu zagospodarowania terenu amfiteatru autorstwa Pracowni Projektowej Architektury Krajobrazu „JANUSZÓWKA” z Bielska-Białej.

 

Poprawiony: piątek, 01 kwietnia 2011 08:23