Menu strony

Promocja RPO Województwa Śląskiego
Budowa parkingów Hala Pośrednia i Skalite w Szczyrku
Budowa 2 parkingów przy obiektach turystycznych (Hala Pośrednia, Skalite) w Mieście Szczyrk PDF Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Gębala   
wtorek, 29 marca 2011 13:36

Biorąc pod uwagę usytuowanie miasta w kotlinie górskiej oraz dużą gęstość zabudowy przy głównym trakcie komunikacyjnym, co za tym idzie – małą bazą parkingową w stosunku do znacznej liczby turystów odwiedzających nasze miasto, konieczne staje się zwiększenie ilości bezpłatnych miejsc parkingowych.

Realizację tego zamierzenia umożliwia miastu udział w Projekcie Kluczowym „Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego” RPO WSL 2007-2013, w ramach którego władze Miasta Szczyrk zgłosiły projekt pt. „Budowa 2 parkingów przy obiektach turystycznych (Hala Pośrednia, Skalite) w Mieście Szczyrk”. Realizacja projektu zaplanowana jest na rok 2012.

Przedmiotem projektu budowa dwóch parkingów wraz z drogami dojazdowymi, odwodnieniem  i oświetleniem, usytuowanych przy obiektach turystycznych (Hala Pośrednia, Skalite).
Parking Hala Pośrednia zlokalizowany jest w bezpośrednim otoczeniu tras zjazdowych oraz wyciągów orczykowych. Docelowo na parkingu stworzonych zostanie 51 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Parking będzie posiadał dwa ciągi miejsc parkingowych na jednym poziomie, oddzielonych od siebie wysepkami kanalizacyjnymi przejezdnymi. Parking będzie posiadał dwie drogi manewrowe o szerokości 5,5mb w dolnej części jednokierunkowe, a w części górnej dwukierunkowe prostopadłe do drogi wojewódzkiej nr 942. Drogi manewrowe jak również stanowiska postojowe zostaną wykonane z kostki kamiennej granitowej. Teren parkingu zostanie odwodniony. Do podparcia skarp parkingu zaprojektowano mur oporowy z koszy siatkowo-kamiennych.
Parking Skalite będzie pełnił funkcję informacji dla turystów. Będzie on zlokalizowany przy drodze wojewódzkiej nr 942 (Bielsko-Biała – Wisła) na wjeździe do Szczyrku, w pobliżu granicy z gminą Buczkowice. Parking zostanie oddalony od drogi wojewódzkiej pasem zieleni i będzie składał się drogi manewrowej oraz 5 miejsc parkingowych o parkowaniu równoległym. Droga manewrowa będzie jednokierunkowa o szerokości 4,0mb powiązana z drogą wojewódzką. Wjazd na zatokę postojową będzie od strony Buczkowic, a wyjazd od strony Szczyrku. Droga manewrowa zostanie wykonana z nawierzchni bitumicznej, a miejsca parkingowe z przepuszczalnych płyt ażurowych żelbetowych. Na końcu miejsc parkingowych obustronnie zaprojektowano wysepki jako miejsce na tablice informacyjne.

Całkowite szacunkowe nakłady na realizację projektu wynoszą ok. 1,6 mln zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Pozostałe wydatki finansowane są z budżetu Miasta Szczyrk.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności miejsc parkingowych na terenie miasta, poprawa płynności ruchu drogowego oraz zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczyrk.

Poprawiony: wtorek, 29 marca 2011 13:41