Menu strony

Promocja RPO Województwa Śląskiego
Zagospodarowanie szlaku turystycznego wraz z wieżą widokową
Wytyczenie i zagospodarowanie szlaku turystycznego oraz budowa wieży widokowej wraz z infrastrukturą w Mieście Szczyrk PDF Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Gębala   
piątek, 01 kwietnia 2011 06:53

Szczyrk w świadomości odwiedzających turystów funkcjonuje przede wszystkim jako ośrodek sportów zimowych. Jednak zdarzające się niekorzystne warunki w ubiegłych sezonach zimowych spowodowane małą ilością śniegu sprawiają, że konieczne staje się wzbogacenie oferty Szczyrku o nowe produkty, a zwłaszcza rozwój atrakcji umożliwiających aktywny wypoczynek w sezonie letnim. Taki właśnie kierunek rozwoju oferty miasta rekomendowany jest w Strategii Rozwoju Turystyki Miasta Szczyrk. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, władze miasta podjęły działania w kierunku uatrakcyjnienia oferty turystycznej Szczyrku, poprzez rozbudowę infrastruktury okołoturystycznej i rekreacyjno-sportowej.

Zamierzenie rozbudowy infrastruktury okołoturystycznej będzie realizowane przy wsparciu środków z Unii Europejskiej – w ramach Projektu Kluczowego „Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego” RPO WSL 2007-2013 zgłoszony został  projektu pt. „Wytyczenie i zagospodarowanie szlaku turystycznego oraz budowa wieży widokowej wraz z infrastrukturą  w Mieście Szczyrk”.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach dotychczas wykorzystywanych jako: łąki, pastwiska, tereny rolnicze, zieleń leśna. Teren inwestycji znajduje się w Szczyrku, na południowym stoku wzniesienia pomiędzy ulicami Willową a Wrzosową, od nieruchomości położonej w pobliżu Domu Wczasowego Włókniarz w centrum Miasta, do Sanktuarium Maryjnego położonego na południowym stoku Magury, w bezpośrednim sąsiedztwie Hotelu Orle Gniazdo, oraz wzdłuż ul. Turystycznej – sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej.

Przedmiotem projektu jest budowa nowego obiektu aktywnego wypoczynku w postaci szlaku turystycznego o długości ok. 640 m, który wieńczyć będzie wieża widokowa o wysokości ok. 26 m.

Realizacja polegać będzie na wytyczeniu trasy oraz odpowiednim jej przygotowaniu i oznakowaniu. Zwieńczeniem szlaku będzie wieża widokowa. Istotnym elementem inwestycji jest także przygotowanie terenu pod budowę kolei gondolowej Szczyrk – Górka, polegające na uzbrojeniu terenu w niezbędne media służące budowie i funkcjonowaniu obiektu. Będzie to jednocześnie zapoczątkowaniem procesu inwestycyjnego mającego na celu budowę w przyszłości na tym terenie kolei gondolowej.

Trasa szlaku stanowić będzie pas szerokości ok. 2m. Nawierzchnia szlaku będzie żwirowa, natomiast niektóre jej fragmenty wykonane będą z ubitego naturalnego gruntu, kruszywa mineralnego oraz kamieni. Takie rozwiązania nawiązują do wieloletniej tradycji budowy szlaków turystycznych, w której wykorzystywane były głównie naturalne materiały i komponenty. Szlak będzie wyposażony w miejsca do odpoczynku dla turystów wyposażone w ławy oraz kosze na śmieci. Ławy oraz inne elementy szlaku będą nawiązywały stylistyką do regionu górskiego (bale drewniane, proste formy). Wzdłuż szlaku umieszczone zostaną drewniane tablice informacyjno-edukacyjne. Strome podejścia na szlaku zostaną wyposażone w stopnie z belek drewnianych. W ramach urządzenia zieleni na szlaku przewiduje się wykorzystanie głównie rodzimych gatunków drzew i krzewów.

Rozwiązania konstrukcyjne dotyczące wieży widokowej w głównej mierze wynikają z lokalnych uwarunkowań podyktowanych jej lokalizacją w parku krajobrazowym. Wieża widokowa będzie konstrukcją żelbetową, częściowo wykończoną okładziną kamienną i drewnianą. Konstrukcja platformy widokowej będzie wykonana ze stali, by zapewnić jej odpowiednią trwałość. Wieża widokowa obsługiwana będzie przez windę elektryczną.

W przyziemiu wieży widokowej umieszczone zostaną pomieszczenia sanitarne oraz pomieszczenia gospodarcze do obsługi szlaku turystycznego. Wieżę obsługiwać będą następujące sieci:  wodociągowa, elektryczna, teletechniczna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa. W przyszłości przyłącza te będą także obsługiwały górną stację kolei gondolowej.

Projekt zakłada ponadto budowę placów, które będą służyły jako teren do wypoczynku wyposażony w ławy i stoliki. Teren ten posłuży także jako miejsce dojazdu dla służb utrzymujących właściwy stan techniczny oraz porządek na szlaku.

Całkowite szacunkowe nakłady na realizację projektu wynoszą ok. 6,9 mln zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w wysokości 81,99% kosztów kwalifikowanych. Pozostałe wydatki finansowane są z budżetu Miasta Szczyrk.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i płynności ruchu turystycznego, oraz poszerzenie oferty aktywnego wypoczynku na terenie miasta. Jego szerokie oddziaływanie przyniesie korzyści nie tylko samemu miastu, ale również regionowi, dzięki powiększonej ofercie związanej z rozbudową infrastruktury turystycznej w zakresie aktywnego wypoczynku. W ten sposób realizacja inwestycji wzmocni atrakcyjność turystyczną miasta, a tym samym przyczyni się do jego ogólnego rozwoju społeczno-gospodarczego.

 

Poniżej prezentujemy widok jaki będzie można zobaczyć z wieży widokowej (wysokość 26 m).

Poprawiony: piątek, 01 kwietnia 2011 08:29