Menu strony

Promocja RPO Województwa Śląskiego
Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczyrku
„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Szczyrku” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Gębala   
poniedziałek, 28 marca 2011 09:11

 

 

Projekt „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Mieście Szczyrk” realizowany był w okresie od maja 2007 r. do maja 2008 r. w ramach Działania 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska (Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego . Realizatorem projektu był Urząd Miejski w Szczyrku.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 9.723.102,52 zł, z czego 8.269.156,19 zł stanowiły środki zewnętrzne: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR : 6.316.201,10 zł  oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: 1.952.955,09 zł. Wkład z budżetu Miasta Szczyrk wyniósł 1.453.946,33 zł.

Przedmiotem projektu była realizacja prac polegających na budowie ponad 14 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej. Realizacja tego przedsięwzięcia miała na celu obniżenie zanieczyszczenia środowiska na terenie Miasta, poprawę warunków bytowych ludności, poprawę warunków technicznych i sanitarnych prowadzenia działalności gospodarczej w regionie oraz monitoring ilości ścieków odprowadzonych i oczyszczonych. Cele te zostały osiągnięte. Zastosowano rozwiązanie budowy kanalizacji sanitarnej rozdzielczej w systemie grawitacyjnym, z uwagi na lokalizację inwestycji, gdyż teren całego miasta Szczyrk, w tym rejonów objętych inwestycją znajduje się w dolinie górskiej, ograniczonej z trzech stron wzniesieniami.

Realizacja inwestycji obejmowała budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie:
ul. Turystycznej i Beskidzkiej w Szczyrku, w rejonie ul. Myśliwskiej – pomiędzy Tartakiem a ul. Orzechową; w rejonie Osiedla Dunacie, w rejonie Szczyrku Biłej (ul. Jagodowa, Poziomkowa, Jeżynowa, Grzybowa, Pasterska, Górska, Saneczkowa) oraz w rejonie Szczyrku Górnego (ul. Salmopolskiej, Zwalisko, Olimpijskiej, Zawodzie)

Rezultaty:

W 2008 roku wykonane zostało 6412,78 mb kanalizacji, w tym 4014,93 mb kanalizacji sanitarnej,  oraz 2397,85 mb przyłączy sanitarnych. Odtworzono nawierzchnie asfaltowe oraz z tłucznia kamiennego i płyt drogowych o łącznej powierzchni 4297,50 m2.
Łącznie od początku realizacji projektu wykonane zostało 15086,08 mb kanalizacji, w tym 11537,73 mb kanalizacji sanitarnej,  oraz 3548,35 mb przyłączy sanitarnych. Odtworzono nawierzchnie asfaltowe oraz z tłucznia kamiennego i płyt drogowych o łącznej powierzchni 5751,0 m2.

W okresie tym sprawowany był nadzór inżyniera kontraktu nad realizowanymi robotami.

 

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji dotyczącej inwestycji „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Mieście Szczyrk”.

Poprawiony: środa, 11 maja 2011 07:01