Menu strony

Promocja RPO Województwa Śląskiego
INREGRACJA W DZIAŁANIU 2
Zaproszenie do udziału w projekcie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jacek Kufel   
sobota, 26 marca 2011 09:53

Projekt „Integracja w działaniu 2”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 Zapraszamy do udziału w projekcie „Integracja w działaniu 2”

 

Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji im. J. Więzika w Szczyrku od lutego do lipca 2011 r. będzie realizował projekt „Integracja w działaniu 2” w ramach PO KL Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” działanie 7.3: „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.

Celem głównym projektu jest  wsparcie aktywizacyjne 40 mieszkańców (30 K i 10 M) Szczyrku oraz rozwijanie aktywnych form integracji społecznej przeciwdziałających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

 

Projekt jest skierowany szczególnie do młodzieży w wieku 15-25 lat, kobiet i osób 45+ (2 osoby bezrobotne, 28 nieaktywnych zawodowo, w tym 16 osób uczących lub kształcących się, 10 osób zatrudnionych). W ramach projektu przewidujemy atrakcyjne zajęcia:

 

ZAJĘCIA CERAMICZNE dla młodzieży i dorosłych (10 osób)

 WARSZTATY TEATRALNE (10 osób)

WARSZTATY DECOUPAGE (10 osób)

MAM TALENT – TRENING ASERTYWNOŚCI (12 osób)

 

W ramach projektu zaplanowano IMPREZY INTEGRACYJNE:

 Impreza integracyjna: dwa „Spotkania z X Muzą” (trzy projekcje filmu, po których nastąpi spotkanie ze znanym aktorem/reżyserem-okazja do dyskusji, wymiany poglądów, wzajemnego poznania i integracji)

Impreza integracyjno-turystyczna: Rajd rodzinny "Na Beskidzkim szlaku" – zaplanowano 3 rajdy turystyczno-krajoznawcze (maj-lipiec), wędrówki pod opieką wykwalifikowanych przewodników górskich, zakończone wspólną biesiadą-integrującym ogniskiem

Wyjazd integracyjny – Teatr w Bielsku – Białej – trzy wspólne wyjazdy na sztukę teatralną

 

Rezultaty projektu zostaną zaprezentowane na imprezie środowiskowej Jakubowe Święto.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. MOKPI pozyskał na nie kwotę 50 000,00 zł.

Chętni do udziału w zajęciach winni złożyć deklarację uczestnictwa wraz z załącznikami (kliknij TUTAJ)  w Biurze Projektu w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury Promocji i Informacji im. J. Więzika w Szczyrku, ul. Myśliwska 34 w godz. 16.00-18.00 (tel. 033 8178636) do dnia 25 lutego 2011 r. Ilość miejsc na zajęcia ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!


Koordynator projektu
Barbara Kuzdrowska

Poprawiony: sobota, 26 marca 2011 20:09