Menu strony

Promocja RPO Województwa Śląskiego
PORA NA SENIORA 2
Zaproszenie do udziału w projekcie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jacek Kufel   
sobota, 26 marca 2011 09:53

Projekt „Pora na Seniora 2”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 Zapraszamy do udziału w projekcie „Pora na Seniora 2”

 

Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji im. J. Więzika w Szczyrku od lutego do lipca 2011 r. będzie realizował projekt „Pora na Seniora 2” w ramach PO KL Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” działanie 7.3: „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.

Celem głównym projektu jest integracja 34 kobiet i 6 mężczyzn w wieku 50 – 64 lat, w tym grupy emerytów i rencistów poprzez zwiększenie ich uczestnictwa w życiu społecznym miasta, zmniejszenie barier na jakie napotykają w życiu codziennym oraz zwiększenie ich aktywności w zakresie samoorganizacji i podejmowania inicjatyw na rzecz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

 

Projekt jest skierowany do 40 mieszkańców Szczyrku (34 Kobiet i 6 Mężczyzn w wieku 50 – 64 lat), w tym do: 2 osób bezrobotnych, 28 osób nieaktywnych zawodowo, 14 osób zatrudnionych)W ramach projektu przewidujemy atrakcyjne zajęcia:

 

kurs komputerowy dla początkujących 4 grupy/8 osób

 kurs z języka angielskiego – zakres podstawowy, 2 grupy/8 osób

warsztaty autoprezentacji – 10 spotkań/14 osób

 

Wszystkie zajęcia są bezpłatne, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. MOKPI pozyskał na nie kwotę 50 000,00 zł.

Chętni do udziału w zajęciach winni złożyć deklarację uczestnictwa wraz z załącznikami (kliknij TUTAJ)  w Biurze Projektu w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury Promocji i Informacji im. J. Więzika w Szczyrku, ul. Myśliwska 34 w godz. 16.00-18.00 (tel. 033 8178636) do dnia 25 lutego 2011 r. Ilość miejsc na zajęcia ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!


Koordynator projektu
Barbara Kuzdrowska

 

Poprawiony: sobota, 26 marca 2011 19:29