Menu strony

Promocja RPO Województwa Śląskiego
Ścieżki rowerowo-piesze i zagospodarowanie centrum miasta
Projekt zakończony PDF Drukuj Email
Wpisany przez Justyna Serowik   
czwartek, 31 października 2013 13:05

Realizacja projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo-pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk” zakończyła się w grudniu 2011 r.

Projekt był realizowany jako jeden z elementów projektu kluczowego „Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 7,8 mln zł z czego 85% kosztów kwalifikowanych stanowiło dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Pozostałe koszty sfinansowane zostały z budżetu Miasta Szczyrk.

Poprawiony: poniedziałek, 16 listopada 2015 08:55
 
Trwają prace związane z rozbudową i modernizacją ścieżki rowerowo-pieszej oraz terenu centrum Szczyrku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Gębala   
środa, 07 września 2011 11:04

Obecnie prace w ramach projektu "Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo-pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu centrum Miasta Szczyrk" koncentrują się na wykonaniu nawierzchni ścieżki rowerowo pieszej oraz placu centrum.

Poprawiony: czwartek, 08 września 2011 08:22
Więcej…
 
Ruszyła budowa ścieżek rowerowo-pieszych i centrum PDF Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Gębala   
wtorek, 24 maja 2011 07:45

Z dniem 18.04.2011 r. rozpoczęła się w Szczyrku od dłuższego czasu oczekiwana budowa i modernizacja ścieżki rowerowo-pieszej oraz zagospodarowanie centrum Miasta Szczyrk.

Poprawiony: czwartek, 08 września 2011 08:24
Więcej…
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym dla zadania pn. Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo- pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk PDF Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Gębala   
wtorek, 29 marca 2011 13:02

I N F O R M A C J A

o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w   trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę  i modernizację ścieżki rowerowo-pieszej  w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk, informujemy, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Więcej…
 
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo-pieszej w Szczyrku(Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz Zagospodarowanie centrum Miasta PDF Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Gębala   
piątek, 18 lutego 2011 00:00

Z A W I A D O M I E N I E

o przedłużeniu terminu składania ofert

W związku ze zmianą zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na : realizację zadania pn. Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo -pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk, działając na podstawie art. 38 ust 6 ustawy, uprzejmie Państwa informujemy, iż Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert.

 

Poprawiony: poniedziałek, 28 marca 2011 12:32
Więcej…
 
« pierwszapoprzednia1234następnaostatnia »

Strona 1 z 4