Menu strony

Promocja RPO Województwa Śląskiego
Edukacja integracyjna dla dzieci z Miasta Szczyrk
Informacje o projekcie zrealizowanym PDF Drukuj Email
Wpisany przez Iwona Przybyła   
czwartek, 24 marca 2011 07:22

PROJEKT  

„Edukacja integracyjna dla dzieci z Miasta Szczyrk”
Termin realizacji: 1 luty 2009r. – 31 stycznia 2011r. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Miasto Szczyrk wychodząc naprzeciw potrzebom Rodziców, w okresie od 1 lutego 2009r. do 31 stycznia 2011r. realizowało projekt pn.„Edukacja integracyjna dla dzieci z Miasta Szczyrk” współfinansowany środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym celem projektu było dostosowanie oferty edukacji przedszkolnej do potrzeb lokalnych (przedszkole dwa razy w tygodniu – stworzenie alternatywy na spędzenie czasu wolnego dzieci obecnie nie uczęszczających do przedszkola), stworzenie grupy przedszkolaków niepełnosprawnych w ramach grupy integracyjnej, umożliwienie wszechstronnego rozwoju przedszkolaków poprzez udział w dodatkowych zajęciach, pomoc Rodzicom w opiece nad dziećmi, w szczególności mającym wydłużony czas pracy, z ograniczonymi możliwościami finansowymi, opiekującymi się dziećmi niepełnosprawnymi, a także umożliwienie niektórym Rodzicom podjęcie pracy zawodowej, co do tej pory mogło się okazać niemożliwe z konieczności opieki nad dzieckiem.

Więcej…