Menu strony

Promocja RPO Województwa Śląskiego
Ochotniczo na straży bezpieczeństwa
O projekcie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Wolicki   
poniedziałek, 28 marca 2011 06:48

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ochotnicza Straż Pożarna w Szczyrku i Miasto Szczyrk
zaprasza mieszkańców Szczyrku w wieku 15 – 65 lat
do udziału w projekcie „Ochotniczo na straży bezpieczeństwa”

Ochotnicza Straż Pożarna w Szczyrku w partnerstwie z Miastem Szczyrk rozpoczęła realizację projektu  pn „Ochotniczo na straży bezpieczeństwa” w ramach PO KL Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” działanie 7.3: „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program jest skierowany do 125 mieszkańców Szczyrku w wieku 15 – 65 lat, w tym strażaków zrzeszonych w OSP Szczyrk.

W projekcie będą prowadzone następujące rodzaje działań:

  • kurs ratownictwa medycznego (15 osób)
  • kurs pierwszej pomocy (30 osób)
  • szkolenie z zakresu pierwszej pomocy (dla młodzieży gimnazjalnej – 80 osób)

Wszystkie zajęcia są bezpłatne, ponieważ zostały dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. OSP w Szczyrku pozyskała na nie kwotę 50 000,00 zł.

Chętni do udziału w kursach i szkoleniu winni złożyć deklarację uczestnictwa wraz z załącznikami (w przypadku niepełnoletnich-rodzice/prawni opiekunowie dziecka) w Biurze Projektu, które mieści się w budynku OSP w Szczyrku, ul. Myśliwska 42 lub w siedzibie Urzędu Miasta, ul. Beskidzka 4 do 30 kwietnia 2010r.

Ilość miejsc na zajęcia ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!

Koordynator projektu
Barbara Kuzdrowska