Menu strony

Promocja RPO Województwa Śląskiego
Ochotniczo podwyższamy kwalifikacje
Informacje o projekcie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Wolicki   
poniedziałek, 28 marca 2011 06:23


Projekt „Ochotniczo podwyższamy kwalifikacje” jest realizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Szczyrku.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”), na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Szczyrku a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach.

Poprawiony: poniedziałek, 28 marca 2011 06:32