Menu strony

Promocja RPO Województwa Śląskiego
PORA NA SENIORA 2
Regulamin PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jacek Kufel   
sobota, 26 marca 2011 10:33

Projekt pn. „Pora na Seniora 2”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”
Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”

 

 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie „PORA NA SENIORA 2”

 

Projekt „PORA NA SENIORA 2” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest realizowany przez Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Integracji im. J. Więzika w Szczyrku w okresie od 01.02.2011 roku do 31.07.2011 roku.

Cele projektu

Celem ogólnym projektu jest integracja 34 kobiet  i 6 mężczyzn w wieku 50 – 64 lat, w tym grupy emerytów i rencistów poprzez zwiększenie ich uczestnictwa w życiu społecznym miasta, zmniejszenie barier na jakie napotykają w życiu codziennym oraz zwiększenie ich aktywności w zakresie samoorganizacji i podejmowania inicjatyw na rzecz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

Poprawiony: sobota, 26 marca 2011 11:48
Więcej…
 
Dokumenty do pobrania PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jacek Kufel   
sobota, 26 marca 2011 10:14

Dokumenty, które wypełnia każdy uczestnik projektu PORA NA SENIORA 2: 

1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA
2. ANKIETA PEFS 
3. OŚWIADCZENIE

Chętni do udziału w zajęciach winni złożyć poniższe załączniki w Biurze Projektu w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury Promocji i Informacji im. J. Więzika w Szczyrku, ul. Myśliwska 34 w godz. 16.00-18.00 (tel. 33/8178636) do dnia 25 lutego 2011 r.

Załączniki:
Pobierz (ANKIETA PEFS.doc)ANKIETA PEFS.doc[ ]138 Kb
Pobierz (DEKLARACJA UCZESTNICTWA.doc)DEKLARACJA UCZESTNICTWA.doc[ ]79 Kb
Pobierz (OŚWIADCZENIE.doc)OŚWIADCZENIE.doc[ ]68 Kb
Poprawiony: sobota, 26 marca 2011 11:44