Menu strony

Promocja RPO Województwa Śląskiego
Informacje
Dotacje dla przedsiębiorców PDF Drukuj Email
Wpisany przez Justyna Serowik   
poniedziałek, 16 listopada 2015 09:37

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło konkurs dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2. Innowacje w MSP.

 

Dotacje przeznaczone są na

- zakup środków trwałych,

- zakup wartości niematerialnych i prawnych.

 

Minimalna wartość dotacji - 100 tys. zł

Maksymalna wartość dotacji - 2 mln zł

Poziom dofinansowania

- do 45% dla mikro i małych firm,

- do 35% dla średnich firm.

 

Termin naboru wniosków od 16.11.2015 do dnia 11.01.2016 r.

 

Więcej informacji na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości: www.scp-slask.pl

 
Zaproszenie do udziału w projekcie "Krok do własnej firmy" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Gębala   
czwartek, 30 czerwca 2011 08:52

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, iż uzyskało rekomendację do dofinansowania projektu „Krok do własnej firmy”.

Projekt „Krok do własnej firmy” skierowany jest do osób planujących otwarcie własnej działalności gospodarczej. Uczestnicy zostaną objęci wsparciem szkoleniowo-doradczym, oraz finansowym w formie dotacji w wysokości średnio 36 000 zł.

Do udziału w projekcie zaproszone są kobiety i mężczyźni pracujący, nieaktywni zawodowo oraz bezrobotni z terenu powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego oraz Miasta Bielak-Białej w wieku od 18-34 lat oraz od 45 do 64 roku życia.

Więcej…
 
Więcej funduszy dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2007-2013 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Gębala   
poniedziałek, 05 lipca 2010 14:55

Zarząd Województwa Śląskiego przesunął niewykorzystane środki w ramach Priorytetu I RPO WSL 2007-2013 na Poddziałanie 1.2.4 Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie:

http://www.silesia-region.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=4077

Poprawiony: piątek, 29 kwietnia 2011 11:58