Menu strony

Promocja RPO Województwa Śląskiego
Edukacja wczesnoszkolna szansą na lepsze jutro
Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projekcie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Iwona Przybyła   
wtorek, 04 września 2012 09:06

Realizowane w ramach projektu działania w dużej mierze będą koncentrowały się na zmniejszaniu barier równości przez osłabianie stereotypów płci. Nauczyciele prowadzący zajęcia zostaną przeszkoleni w tym zakresie, aby zajęcia dydaktyczne prowadzone były w kontekście tematyki równości płci, a zakupione materiały dydaktyczne i sprzęt służyły kształtowani w uczennicach/uczniach poczucia równości oraz były wykorzystywane w nauczaniu niestereotypowego postrzegania ról kobiecych i męskich w społeczeństwie.

Poprawiony: wtorek, 04 września 2012 09:11
Więcej…
 
Cele projektu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Iwona Przybyła   
wtorek, 04 września 2012 08:46

Realizacja projektów systemowych w ramach działania 9.1.2.PO KL wynika z konieczności włączenia wszystkich szkół podstawowych w realizację nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, której charakter wymaga wdrożenia kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie edukacji, uwzględniającego indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju. Projekty te stanowią kluczowy element polityki oświatowej.

Załączniki:
Pobierz (Plakat Edukacja wczesnoszkolna.pdf)Plakat Edukacja wczesnoszkolna.pdf[Plakat]487 Kb
Pobierz (rodzaje zajęć.doc)rodzaje zajęć.doc[Rodzaje zajęć]59 Kb
Poprawiony: wtorek, 04 września 2012 08:57
Więcej…