Menu strony

Promocja RPO Województwa Śląskiego
Integracja młodzieży polsko-czeskiej
Współpraca transgraniczna Szczyrk-Pisek PDF Drukuj Email
Wpisany przez Iwona Przybyła   
czwartek, 07 marca 2013 18:02

 

"Integracja młodzieży polsko-czeskiej"

Gmina Szczyrk w okresie od marca 2013 r. do czerwca 2013 r. uczestniczy w projekcie pn. „Integracja młodzieży polsko-czeskiej”, która ma na celu poszerzenie współpracy polsko-czeskiej na szczeblu samorządowym a także przełamywanie stereotypów dotyczących  barier kulturowych.  W projekcie biorą udział dzieci z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  nr 1 w Szczyrku oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej i  Przedszkola w Pisku. Głównym celem projektu są wspólnie podjęte działania mające na celu umocnienie i pogłębianie sąsiedzkich kontaktów między obiema wspólnotami oraz rozwijanie współpracy w tym zakresie. Wspólne inicjatywy będą stymulować młodzież do partnerskiego działania oraz zainspirują ją do aktywnego i zjednoczonego współdziałania. Innymi niemniej ważnymi celami projektu są: wymiana doświadczeń  w codziennym życiu rówieśników w Polsce i Czechach, wzajemne poznawanie się, udział w imprezach sportowych, kulturalnych, poznawania kultury, sztuki, tradycji obu społeczeństw, pogłębianie i zacieśnianie  już istniejących  kontaktów oraz nawiązywanie nowych. Cele projektu będą realizowane poprzez  dwie główne imprezy: tygodniową wymianę młodzieży (dzieci oprócz  uczęszczania do szkoły swojego partnera projektowego będą uczestniczyć również  w codziennym życiu rodzinnym, będą m.in. wypełniać domowe obowiązki, poznawać sąsiednią kulturę, zwyczaje, obyczaje itp.) oraz wspólną imprezę z okazji Dnia Dziecka, polegającą przede wszystkim na współzawodnictwie sportowym  pomiędzy szkołami ze Szczyrku i Piska. Projekt z pewnością zakończy się zawiązaniem nowych przyjaźni, kontynuacją podjętych działań oraz promowaniem wśród obu wspólnot  współpracy transgranicznej.


 

"Integrace česko-polské mládeže"

Obec Szczyrk se zůčastní v období od března do června projektu s názvem "Integrace česko-polské mládeže" , který je zaměřenna rozšíření polsko-české spolupráce na úrovní místní správy, ale také na prolomení kulturních bariér a stereotypu. Projekt zahrnuje děti Zakladní školy a Gimnazyum nr1 v Szczyrku a děti Základní školy a Mateřské školky v Písku. Hlavním cílem projektu jsou společné akce k posílení, prohlobení sousedskýh vstahů a rozvoj spolupráce mezi oběma společenstvími. Společné inycíatyvy by měli mladé lidi stimulovat a inspirovat k aktivní a osobní spolupráci. Jiné důležité cíle projektu jsou: vyměna skušeností z každodenního života v Polsku a České Republice, vzajemé poznání, účast na sportovníh, kulturníh akcích, seznamení se z uměním a tradycemi obou společenství. Prohloubeni a posilení stavajicíh kontaktů a navazaní novýh. Cíle projektu budou realizovány dvěma hlavními událostmi.Tydenní vyměnou mladýh lidí děti chodí do školy kromě svého partnera projektu, budou se také podílet na každodenním rodinnym životě, budou také provádět domací práce, dozvědí se také něco o zvycích, tradyci a kultůře dané oblasti). Společná párty k Dětskemú Dni, skladající se především se sportovníh soutěží mezi oběma školami. Projekt bude určitě ukončen navzánim novýh přatelství a nasledujíci opatření by měla tato přátelství utužit a vést k rozšiření další přezhraniční spoluprace.

Poprawiony: czwartek, 21 marca 2013 11:46